Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Dominik Savio
sv. Dominik Savio
4. den novény za zastavení pandemie s prosbou o přímluvu sv. dětí
PRO MIMOŘÁDNOU AKTUÁLNOST VLOŽENO JEN DOČASNĚ

2. prosince, připomínka

ŽIVOTOPIS

Novénu začínáme vždy křížem, úkonem kajícnosti a společnou Modlitbou národů proti pandemii .

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

kard. Jean-Claude Hollerich, kard. Angelo Bagnasco,

předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí

Formou litanií připojme další prosby:

Matko milosrdenství, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.

Svatá Hyacinto i svatý Františku, orodujte za nás, za naši zemi i za celý svět.

Svatá Filoméno, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.

Blahoslavená Lauro Vicuña, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.

Svatý Dominiku Savio, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.

Svatá Marie Goretti, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.

Blahoslavení Davide [Daudi] Okelo a Gildo [Jildo] Irwa, orodujte za nás, za naši zemi i za celý svět.

Blahoslavená Imeldo Lambertini, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.

Blahoslavený Karle Acutisi, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.

Božské Dítě Ježíši, vyslyš prosby nás všech, smiluj se nad svým neposlušným lidem a zastav pandemii koronaviru, která dolehla na náš svět. Neboť Ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.

.

2. 12.

4. den se sv. Dominikem Savio

Poslušnost se vyplatí

Dominik Dona Boska požádal o pomoc stát se svatým a dostal recept s těmito třemi přísadami: Veselost, plnění povinností a dělání dobra druhým. Ve svém krátkém životě je dobře smíchal a dosáhl splnění svého přání.

Jako dalšího teenagera, kterému se poslušnost vyplatila, lze si připomenout sv. Stanislava Kostku, který se stal novicem a vědomou poslušnost považoval za panování nad sebou samým a často si připomínal Ježíšovu poslušnost až k smrti.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Zde každý věnujme chvíli zamyšlení nad životem těchto dvou vzorů i životem svým a rozjímání zakončeme modlitbou vlastními slovy. Na závěr se pomodleme následující modlitbu z breviáře:

Všemohoucí Bože, Ty nám posíláš své svaté a oni nás svým příkladem povzbuzují k lepšímu životu; veď nás, abychom svatého Dominika Savio nejen oslavovali, ale také se od něho stále učili. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

POZNÁMKA

Celý text novény najdete zde


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

PRO MIMOŘÁDNOU AKTUÁLNOST VLOŽENO JEN DOČASNĚ; Bibiana, m. Romæ (století neznámé); Habacuc (s. VII. před n.l.); Pimenius (s. III./IV.); Chromatius (asi 407); Silverius, Pp (537); Ioannes Ruysbroeck (1381); Maria Angela Astorch; Raphael (Melchior) Chyliński (1741); Ivanus Slezyuk (1973)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský