Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Kašpar Bertoni

Gaspar Bertoni

12. června, připomínka
Postavení:zakladatel řádového společenství Padri Stimmatini
Úmrtí:1843

ŽIVOTOPIS

Narodil se 9. 10. 1777 ve Veroně v Itálii jako syn právníka a notáře Františka. Ve 23 letech přijal 20. 9. 1800 kněžské svěcení a ve Veroně se stal duchovním správcem. Vedl také institut kanosiánek. Jednalo se o ústav pro výchovu a výuku mládeže. V roce 1816 založil společenství "Kněží od svatých ran," kteří se nazývali bertoniáni. Cílem bylo podporování biskupa v pastoračních a misionářských záležitostech. Ke společenství se papež vyjádřil pochvalně až 12 let po Kašparově smrti a s platností bertoniány potvrdil až papež Pius XI. 23. 6. 1925. Kašpar Bertoni byl blahořečen 1. 11. 1975 a kanonizován 1. 11. 1989. Označován je za apoštolského misionáře. Bertoniáni v roce 1929 dostali do vedení misijní oblasti v Číně.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Gaspar Bertoni (1843); Onuphrius, anachoreta (asi 400); Leo Pp III (816); Guido, presb (asi 1245); Florida Lucretia Helena, Cevoli (1767); Basilides, m. apud Romam (s. inc.); Odulphus (ca. 865); Eskillus (ca. 1038); Placidus, abbas (1248); Florida (Lucretia Helena); Laurentius Maria a Sancto Francisco Xaverio Salvi (1856); Merces Maria a Iesu Molina (1883)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.