Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
ÚVODNÍ INFORMACE K UNIVERZÁLNÍMU
KALENDÁŘI SVĚTCŮ


z připravované encyklopedie o světcích

SVĚTCI K NÁM HOVOŘÍ ...
podle Martyrologium Romanum 2001

Jan Chlumský

Úvodní slovo
O pojmu svatosti a společenství svatých
Blahořečení a kanonizace
Mučedníci a vyznavači
Záznamy o svatých, martyrologium a reforma římského kalendáře
O učitelích církve, patronech a tzv. čtrnácti pomocnicích
Atributy a jejich význam
Volba jména a patrona - křestního, při biřmování, v řádu a významový výklad jmen
Liturgický rok a vysvětlení k rozdílnému slavení
Pohyblivé dny liturgického roku
Použitá literatura
Abecední seznam světců ke konci roku 2009


Kalendář pro rok 2014
Kalendář pro rok 2015
Kalendář pro rok 2016
Kalendář pro rok 2017
Kalendář pro rok 2018
Kalendář pro rok 2019
Kalendář pro rok 2020
Kalendář pro rok 2021
Kalendář pro rok 2022
Kalendář pro rok 2023