Světci k nám hovoří...


Jak vítězit nad všemi problémy aneb život ze svátostí

Na internet umístěno na návrh o. biskupa. Autor současně dává souhlas k šíření částí textu ve farních časopisech a na vývěskách s uvedením - text z http://sancti.catholica.cz/


Obálka publikaceBez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.