Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Gerard
Gerardus, ep. Tullen

23. dubna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:994

ŽIVOTOPIS

Pochází ze Severního Porýní ve Vestfálsku, narodil se v Kolíně roku 935. Ve 28 letech, 3. 3. 963, byl císařem Ottou I. jmenován biskupem v Toulu v Lotrinsku ve Francii. Po dobu 31 let s velkou horlivostí neúnavně působil ve své diecézi. Městu poskytl skvělé zákony a celou dobu také pečoval o chudé, nejchudší živil. Během moru podporoval lid modlitbami a postem. Podporoval kláštery a byl vzorem ostatnímu duchovenstvu. V Toulu zemřel a byl pohřben v katedrále sv. Štěpána.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Adalbertus (Vojtech); ep. Pragen. (997); Gerardus, ep. Tullen (994); (1262); Teresia Maria a Cruce Manetti (1910); Georgius, m. in Pal (s. IV); Eulogius, ep. Edessen (387); Marolus (s. V); Georgius, ep. Suellen (1117); Helena Valentini (1458); Teresia Maria a Cruce Manetti (1910); Maria Gabriela Sagheddu (1939)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský