Světci k nám hovoří...


blah. Ladislav de Gielniow

Ladislaus de Gielniow

4. května, připomínka
Postavení:kněz, provinciál OFMConv
Úmrtí:1505
Patron:Polska, Litvy, Varšavy

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Gielnowě v roce 1440. V mládí vstoupil do kláštera františkánů observantů a tam se stal knězem a horlivým kazatelem. V roce 1487 byl zvolen provinciálem a napsal nová řádová pravidla, která schválil generální komisař Ludvík de la Torre. Od něj prý dostal na starost misie v Litvě. Zakládal také nové kláštery a do Litvy posílal další misionáře. Díky jemu velké množství Rusů vstoupilo do katolické církve. Byl i spisovatelem a rozvíjel liturgický zpěv. Po nedělních pobožnostech zavedl zpívání žalmů. Skládal hymny a básně z úcty k Panně Marii a Kristovu utrpení, o němž horlivě kázal. Ke každému měl otcovsky otevřené srdce, jen vůči sobě srdce přísného soudce. Evangelizace lásky, kterou on šířil, se dodnes projevuje svou působivou silou. Zemřel ve Varšavě a byl blahořečen roku 1750.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Florianus, m. Lauriaci (304); Ioannes Houghton, Robertus Lawrence, Augustinus Webster et Richardus Reynolds (1535); Ladislaus de Gielniow (1505); Ioannes Martinus Moyë (1793); Agapius, Secundinus, (258/259); Antonina (s. III/IV); Silvanus, ep. Gazen (ca. 304)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.