Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Jan Martin Moyë

Ioannes Martinus Moyë

4. května, připomínka
Postavení:zakladatel kongregace, misionář
Úmrtí:1793

ŽIVOTOPIS

Narodil se 27. 1. 1730 v Cuttingu v Lotrinsku ve Francii. Vystudoval teologii a stal se knězem. Ve 32 letech založil v lotrinském Metzu kongregaci panen s názvem "Sestry od Prozřetelnosti." Jejich speciální náplní bylo věnování se vedení škol na venkově. O 7 let později r. 1769 vstoupil Jan Martin Moyë do pařížského misijního semináře a pak od roku 1773 působil deset let v Číně. Tam také založil na podporu misií "Ústav čínských panen" a ten měl v době svého rozkvětu prý téměř deset tisíc členek. Moyë nakonec působil v Porýní, kde v Trevíru zemřel v 63 letech. Blahořečen byl v roce 1954 Piem XII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Florianus, m. Lauriaci (304); Ioannes Houghton, Robertus Lawrence, Augustinus Webster et Richardus Reynolds (1535); Ladislaus de Gielniow (1505); Ioannes Martinus Moyë (1793); Agapius, Secundinus, (258/259); Antonina (s. III/IV); Silvanus, ep. Gazen (ca. 304)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.