Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-




sv. Makrína, babička Basilova
Macrina, matrona

14. ledna, připomínka
Postavení:vážená paní
Úmrtí:ca 304

ŽIVOTOPIS

Byla vzornou vychovatelkou. Předávala svým vnoučatům to, čemu se naučila od biskupa Řehoře z Neocesary (nazývaného Divotvůrce). Sv. Basil s vděčností vzpomínal, jak mu jeho slova kladla na srdce.

Z jejích vnoučat vedle sv. Basila známe jeho sourozence, kteří rovněž dosáhli svatosti: sv. Řehoře Nyssenského, sv. Petra Sebastejského a nejstarší vnučku Makrinu, nazývanou mladší pro rozlišení od své svaté babičky za jejíž jméno bývá přidáváno označení st.

Při pronásledování křesťanů za císaře Galeria Makrina starší spolu se svým manželem dost vytrpěla. Někde se uvádí, že si zachraňovala život i útěkem před pronásledovateli, ale zpráv je o ní poskrovnu. Vše snášela a prožívala s láskou a hodně se modlila za svůj rod.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nino (s. IV); Felix, presb. Nolan (s. III/IV); Macrina, matrona (ca 304); Odoricus Mattiuzzi de Portunaone (1331); Petrus Donders (1887); Potitus (s. inc.); Glycerius (s. inc.); martyres Raithi et in monte Sinaj monachi (ca. s. IV); Firminus, ep. in Gallia (s. V); Euphrasius, ep. Arvernen (515/516); Datius (552); Fulgentius, ep. Astigitan (ca. 632); Oda Novariensis (ca 1200)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský