Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

blah. Romedius z Tharu
Romedius

15. ledna, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:ca s. VIII.
Patron:uctívaný byl ponejvíce v Tyrolích s prosbou o ochranu proti neštěstí
Atributy:hůl,medvěd, poustevník

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze šlechtického rodu v Tharu u Innsbrucku,. Svůj majetek věnoval kostelům v Augspurku a Tridentu. Po té odešel na delší pouť, kterou zakončil životem kajícího osamoceného poustevníka u Sanzena, v anánském údolí nazývaném Val di Non, v tridentské provincii.

Podle legendy Romedius vykonal pouť do Říma a při návratu odpočíval se svými společníky Abrahámem a Davidem asi tři kilometry východně od Sanzena a na vedlejší louce se pásli jejich koně. Po odpočinkové pauze Romedius rozhodl, že se pojede dál. Jenže v té době si již medvěd pochutnával na Romediově koni. Našli jej už medvědem rozsápaného a tak šel Romedius k medvědovi a přívětivě spustil: "Ty jsi měl hlad a sežral jsi mi koně. Dobrá, ale jelikož se nechci domu vracet pěšky, musíš mi ho teď dělat sám! I vzal sedlo, uzdu a třmeny z mrtvého koně a osedlal si medvěda. Pak mu poručil, aby sebou pohnul na cestu k Tridentu.

Dnes na konci výše zmíněného asi dvoukilometrového údolí mezi vysokými skalami stojí poutní chrám blah. Romédia se šesti kaplemi a terasou vyčnívající nad rokli. Stojí tam i sousoší vytvořené Perathonerem, které představuje Romédia držícího za obojek zkroceného a ochočeného medvěda.

Biskup Albino Luciani v jednom ze svých smyšlených dopisů připomíná tuto scénu a doplňuje ji náměty k zamyšlení. Už jeho samotná modlitba: "Pane, zkroť také mne, abych byl více služebníkem a méně medvědem." vybízí, abychom i my uvažovali o našich nezkrocených vášních. Romédius nebyl prost pokušení, ale uměl se jim postavit podobně jako v legendě medvědovi.

Biskup Albino připomíná ještě jeden pohled a zdůrazňuje, že je lépe být nemotorným a neinteligentním medvědem než mít ústa plná ošklivých řečí. Blah. Romédius svůj život naplněný pokáním věnoval Bohu a Církvi. S připomínkou na tohoto světce se doporučuje začít ovládáním svého jazyka ke cti Bohu i Církve, do níž patříme.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Arnoldus Janssen (1909); Secundina (s. inc.); Ioannes Calybita (s. V.); Probus, ep. Reatin (ca 570); Maurus, abbas (s. VI-VII.); Emebertus (ca 645); Romedius (ca s. VIII.); Bonitus (ca 710); Petru s de Castronovo (1208); Iacobus Eleemosynarius (ca. s. XIII); Angelus de Valido (1325); Franciscus Fernández de Capillas (1648); Seraphinus Sarovski (1833); Nicolaus Gross (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský