Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Jan Kalybita
Ioannes Calybita

15. ledna, připomínka
Postavení:mnich, poustevník
Úmrtí:s. V.

ŽIVOTOPIS

Pochází z Konstantinopole (Cařihradu). Jeho otec Eutropius byl důstojníkem. Matka Teodora jednou poskytla pohostinství neznámému mnichu, jehož vyprávění Jana velmi zaujalo. Nakonec bez vědomí rodičů za ním odešel a zůstal v jeho klášteře asi šest let. Pro výčitky svědomí, že od rodičů utekl aniž se jim svěřil, nebyl v klášteře spokojen a vyžádal si opatův souhlas k návratu.

Za pobytu v klášteře se natolik změnil, že když požádal o dovolení zbudovat si v blízkosti jejich domu "chýšku" - řecky Kalybe, (od ní odvozeno jméno Kalybita), zůstal rodiči nepoznán a snažil se žít skrytý jejich zraku.

Svůj život tam trávil oddán rozjímání a vůči místním obyvatelům zaujímal velmi pokorný postoj. Z jejich strany však snášel posměch a pocítil jednou odpor i v pohledu své matky. Té pak krátce před svou smrtí odevzdal knihu evangelií, kterou mu v mládí rodiče předali a oni ho podle ní poznali.

Nazván byl "žebrákem pro Krista".


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maurus, abbas (s. VI-VII.); Arnoldus Janssen (1909); Seraphinus Sarovski (1833); Romedius (ca s. VIII.); Ioannes Calybita (s. V.); Nicolaus Gross (1945); Secundina (s. inc.); Probus, ep. Reatin (ca 570); Emebertus (ca 645); Malardus (ca 650); Bonitus (ca 710); Petru s de Castronovo (1208); Iacobus Eleemosynarius (ca. s. XIII); Iacobus Eleemosynarius (ca. s. XIII); Angelus de Valido (1325); Franciscus Fernández de Capillas (1648)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský