Světci k nám hovoří...


sv. Erik

Ericus

18. května, připomínka
Postavení:král, mučedník
Úmrtí:1161
Patron:Švédska a Finska
Atributy:oltář, palma, královská koruna, meč

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze švédského královského rodu. Oženil se s Kristýnou a žili spolu ctnostným křesťanským životem. Erik vedl bohabojný asketický život, vynikal jako obhájce utlačovaných a pomáhal chudým a nemocným. Asi v roce 1150 se stal králem velké části Švédska a vážil si rad uppsalského biskupa Jindřicha. Také v Uppsale vystavěl chrám a zatoužil po pokřesťanštění Finů. Vedl proti nim v letech 1154-55 legendární křížovou výpravu, na jejímž konci zahynul mučednickou smrtí jeho přítel biskup Jindřich a mnoho pohanů bylo obráceno.

O pět let později proti Erikovi IX. povstal dánský princ Magnus, podporovaný domácími švédskými nespokojenci s šířením víry. V Uppsale byl Erik IX. spiklenci přepaden a zavražděn údajně po skončení bohoslužby o svátku nanebevstoupení Páně. Jeho syn Knut po mučednické smrti biskupa Jindřicha a svého otce podporoval rozvoj jejich kultu, takže se oba poměrně brzy stali národními patrony Švédska i Finska.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Pp I (526); Theodotus, Thecusa, Alexandra, Claudina, Phaina, Euphrasia, Matrona et Iulitta, Thecusa (asi 303); Felix de Cantalicio (1587); Ericus (1161); Gerardus Mecatti (asi 1245); Blandina (Maria Magdalena) Merten (1918); Dioscorus, m. in . Ægypto (ca. 303); Potamon, Ortasius (s. IV); Burchardus, presb. (s. XII); Gulielmus, presb. Ord. Erem. S. Augustini (1369); Stanislaus Kubski (1942); Martinus Oprządek (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.