Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

Angelus de Valido

15. ledna, připomínka
Úmrtí:1325Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maurus, abbas (s. VI-VII.); Arnoldus Janssen (1909); Seraphinus Sarovski (1833); Romedius (ca s. VIII.); Ioannes Calybita (s. V.); Nicolaus Gross (1945); Secundina (s. inc.); Probus, ep. Reatin (ca 570); Emebertus (ca 645); Malardus (ca 650); Bonitus (ca 710); Petru s de Castronovo (1208); Iacobus Eleemosynarius (ca. s. XIII); Iacobus Eleemosynarius (ca. s. XIII); Angelus de Valido (1325); Franciscus Fernández de Capillas (1648)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský