Světci k nám hovoří...


sv. Viktor

sv. Viktor

sv. Viktor a Korona (Štěpánka)

Victor et Corona

14. května, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi s. III.

ŽIVOTOPIS

Viktor byl v Sýrii vojákem vyslýchaným pro svou víru. Velitel při výslechu velmi žasl nad jeho výmluvností, podezříval ho i z příslušnosti k nižšímu duchovnímu stavu a odsoudil ho ke stětí. Mezi předváděnými před téhož velitele byla i 16letá Korona, která snad patřila k Viktorovi, údaje o jejich vztahu jsou však nejisté, dle některých mělo jít o jeho manželku.

Když Korona dostala příkaz obětovat pohanským bohům, odpověděla prý: "Korona se jmenuji, a ty chceš, abych byla zbavena koruny?" Velitelova krutá fantazie pak způsobila, že ji odsoudil k roztržení palmami. Za popravčí nástroj sloužily dvě násilím sehnuté palmy, ke každé byla pevně přivázána a jakmile byly stromy uvolněny, roztrhly ji.

Po této mučednici je nazváno několik míst. Patří mezi ně St. Corona u Pasova i St. Corona v Rakousku. Částku jejích ostatků z Feltre v Itálii dovezl Karel IV. i do svatovítského chrámu v Praze.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Matthias, Apostolus (s. I.); Victor et Corona (asi s. III.); Isidorus, m. in Chio (s. III.); Felix et Fortunatus, m. Aquileiæ (s. IV.); Carthagus (638); Erembertus (674); Michael Garico (1863); Maria Dominica Mazzarello (1881); Theodora /Anna Teresia/ Guérin (1856); Maximus, m. in Asia (ca. 250); Pontius, m. Cimelæ (ca. s. III); Iusta et Heredina (s. III/IV); Aprunculus (488); Gallus, ep. Claromontan. (551)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.