Světci k nám hovoří...


sv. Kartágus

Carthagus

14. května, připomínka
Postavení:mnich
Úmrtí:638

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Kerry v Irsku. Stal se na nějakou dobu poustevníkem a pak žil v různých klášterech. Přibližně roku 595 se usadil v Rathanu v Offaly, kde utvořil vlastní komunitu, pro kterou napsal pravidla ve verších. Byl až příliš důsledný a přísný, např. co se týče chudoby. Nechtěl dovolit, aby komunita vlastnila koně nebo voly, kteří by pomáhali při orbě. V roce 635 byl se svou komunitou vyhnán majitelem území, o což se snad ze žárlivosti zasloužili sousedé. Nové místo si našli v Lismore, kde dali dostatečně pevné základy jedné z nejznámějších klášterních škol v Irsku. Tam Kartágus zůstal do konce života.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Matthias, Apostolus (s. I.); Victor et Corona (asi s. III.); Isidorus, m. in Chio (s. III.); Felix et Fortunatus, m. Aquileiæ (s. IV.); Carthagus (638); Erembertus (674); Michael Garico (1863); Maria Dominica Mazzarello (1881); Theodora /Anna Teresia/ Guérin (1856); Maximus, m. in Asia (ca. 250); Pontius, m. Cimelæ (ca. s. III); Iusta et Heredina (s. III/IV); Aprunculus (488); Gallus, ep. Claromontan. (551)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.