Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Erembert
Erembertus

14. května, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:674
Patron:záštita proti nebezpečí ohně

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 610 v Le Pecq ve Francii. Zvolil si duchovní cestu a nakonec se stal biskupem v Toulouse, před smrtí působil v klášteře ve Fontenelle a zemřel s pověstí svatosti. Ve Fontenelle byly také údajně roku 704 uloženy jeho ostatky do basiliky. Ty se ale za francouzské revoluce ztratily. Patrně byly spáleny.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Matthias, Apostolus (s.I.); Victor et Corona (asi s. III); Isidorus, m. in Chio (s. III); Felix et Fortunatus, m. Aquileiæ (s. IV); Carthagus (638); Erembertus (674); Michael Garico (1863); Maria Dominica Mazzarello (1881); Theodora /Anna Teresia/; Guérin (1856); Maximus, m. in Asia (ca. 250); Pontius, m. Cimelæ (ca. s. III); Iusta et Heredina (s. III/IV); Aprunculus (488); Gallus, ep. Claromontan. (551)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský