Světci k nám hovoří...


sv. Erembert

Erembertus

14. května, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:674
Patron:vzýván na ochranu při nebezpečí ohně

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 610 v Le Pecq ve Francii. Zvolil si duchovní cestu a nakonec se stal biskupem v Toulouse. Před smrtí působil v klášteře ve Fontenelle a zemřel s pověstí svatosti. Ve Fontenelle byly také údajně roku 704 uloženy jeho ostatky do baziliky. Ty se ale za francouzské revoluce ztratily. Patrně byly spáleny.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Matthias, Apostolus (s. I.); Victor et Corona (asi s. III.); Isidorus, m. in Chio (s. III.); Felix et Fortunatus, m. Aquileiæ (s. IV.); Carthagus (638); Erembertus (674); Michael Garico (1863); Maria Dominica Mazzarello (1881); Theodora /Anna Teresia/ Guérin (1856); Maximus, m. in Asia (ca. 250); Pontius, m. Cimelæ (ca. s. III); Iusta et Heredina (s. III/IV); Aprunculus (488); Gallus, ep. Claromontan. (551)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.