Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Teodora Guérin

Theodora /Anna Teresia/ Guérin

14. května, připomínka
Postavení:panna a řeholnice
Úmrtí:1856

ŽIVOTOPIS

Pocházela z Francie. Stala se představenou řeholního společenství "Sestry od Prozřetelnosti" a se svou družinou odcestovala do Ameriky, kde se starala o výchovu dívek. Ve svém povolání byla velmi horlivá a příkladná, takže ji kardinál Gibbons nazval "atletkou ctnosti". Vzhledem k jejím zásluhám o výchovu dostala i medaili od Francouzské akademie. Zemřela v Saint Mary of the Woods v Americe. Kanonizována byla 15. 10. 2006 papežem Benediktem XVI. v Římě.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Matthias, Apostolus (s. I.); Victor et Corona (asi s. III.); Isidorus, m. in Chio (s. III.); Felix et Fortunatus, m. Aquileiæ (s. IV.); Carthagus (638); Erembertus (674); Michael Garico (1863); Maria Dominica Mazzarello (1881); Theodora /Anna Teresia/ Guérin (1856); Maximus, m. in Asia (ca. 250); Pontius, m. Cimelæ (ca. s. III); Iusta et Heredina (s. III/IV); Aprunculus (488); Gallus, ep. Claromontan. (551)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.