Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Roselína
Rosselina

17. ledna, připomínka
Postavení:převorka OCart
Úmrtí:1329
Patron:kartuziánů a maltézských rytířů
Atributy:kniha, lilie, věnec

ŽIVOTOPIS

Narodila se 27. 11. 1263 v Château d´Arcs, ve východní Provenci ve Francii. Po překonání otcových námitek vstoupila do kartuziánského řádu v Bertaud a roku 1288 složila řeholní sliby. Později se stala převorkou a dostalo se jí milosti ke konání zázraků. Nejvíc se připomíná zázrak s růžemi v její zástěře, podobný zázrakům u Růženy z Viterba a Alžběty Durynské. Měla mystické zážitky a vidění.

Zemřela ve svém klášteře v Celle-Roubaud v Provenci. K prvnímu přenesení jejích ostatků došlo 11. 6. 1334. Při otevření rakve bylo její tělo nalezeno neporušené. Významnou relikvií se staly její oči.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Antonius, abbas in Thebaide (356); Rosselina (1329); Sulpicius Pius (647); Speusippus, Elasippus, Melasippus et Leonilla (s. inc.); Iulianus Sabbas (ca. 377); Marcellus, ep. Dien. (510); Gamelbertus (ca. 802)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský