Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Sulpicius Pius
Sulpicius Pius

17. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:647

ŽIVOTOPIS

Býval pážetem na královském dvoře. Zvolil si pak duchovní povolání a Chlotar II. jej jmenoval představeným duchovních, patřících ke dvoru. Stal se biskupem v Bourges a jeho působením mnoho židů přijalo křesťanskou víru. Měl starost i o plodné působení kláštera, nad jehož bránu dal heslo vyzývající žít v bázni Boží, přispívat chudým a pamatovat na konec pozemského života: "Deum time! - Pauperes sustine! - Memento finis!"

POZNÁMKA

S dnešním datem je zapsán i Ianuarius Sánchez Delgadillo jako připomínka jeho úmrtí, nikoliv památky.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Antonius, abbas in Thebaide (356); Rosselina (1329); Sulpicius Pius (647); Speusippus, Elasippus, Melasippus et Leonilla (s. inc.); Iulianus Sabbas (ca. 377); Marcellus, ep. Dien. (510); Gamelbertus (ca. 802)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský