Světci k nám hovoří...


sv. Sisinius, Martyrius a Alexandr

Sisinnius, Martyrius et Alexander

29. května, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:397
Atributy:Sisinius má kalich a většinou vous, Martyrius má knihu a Alexandr knihu a klíč

ŽIVOTOPIS

Všichni tři pocházeli z Itálie. Sisinius byl diakon, Martyrius lektor a Alexandr ostiář. Milánský biskup Arnošt je jako misionáře poslal do Iridentu v Itálii. Tam úspěšně pomáhali biskupu Vigilovi. Hlásali Boží slovo, obraceli pohany a na Nonsbergu severně od Tridentu postavili kostel.

Den po pohanské obětní slavnosti byli přepadeni ve svém domě, Sisina a Martyria zavraždili a Alexandra upálili v pobořeném kostele. Do ohně vhodili i těla oněch dvou mučedníků. Část jejich ostatků pak byla zachráněna a uložena v tridentském chrámu a pak v gotickém kostele v Sanzenu nedaleko jihotyrolských oblastí Eppan a Kaltern.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Paulus VI., Pp (1978); Maximinus, ep. Treviren (asi 346); Sisinnius, Martyrius et Alexander (397); Bona (1207); Iosephus Gérard (1914); Ursula /Iulia/ Ledochówska (1939); Hesvchius, palatinus. (ca. 303); Exsuperantius, ep. Ravennaten. (430/476-477); Senator, ep. Mediolanen. (ca.480); Gerardus, eremita in Burgundia (ca. 940); Gulielmus Arnaud et X socii, (Ademarus (1242); Gherardesca (ca. 1269); Richardus Thirkeld (1583)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.