Světci k nám hovoří...


sv. Bona

Bona

29. května, připomínka
Postavení:terciářka a mystička OESA
Úmrtí:1207
Patron:cestujících, poutníků, průvodců, letušek a Pisy
Atributy:řeholnice s křížem nebo poutnickou holí

ŽIVOTOPIS

Narodila se v Pise v Itálii roku 1156. Od dětství mívala extáze. Při jednom vidění prý ji žehnal ap. Jakub St. Již v deseti letech vstoupila do augustiniánského třetího řádu. Bydlela poblíž kostela sv. Martina. Její otec bojoval v křižáckém vojsku poblíž Jeruzaléma a Bona se ve 14 letech vydala na svou první cestu do Svaté země. Při zpáteční cestě byla zajata muslimskými piráty. Zraněná byla uvězněna, ale krajany z Pisy nakonec vysvobozena se šťastně dostala domů.

Na druhou pouť se vydala do Compostely, vzdálené přes tisíc mil. Tuto pouť během života absolvovala ještě osmkrát jako průvodce. Byla nesobecká a s úsměvem pomáhala druhým. Mezi cestami do Santiaga de Compostela absolvovala i pouť do Říma. Při snaze o poslední pouť byla již nemocná a musela se vrátit do Pisy, kde zemřela. Pro její zcestovalost ji prý papež v roce 1962 dal patronát nad letuškami v celém světě.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Paulus VI., Pp (1978); Maximinus, ep. Treviren (asi 346); Sisinnius, Martyrius et Alexander (397); Bona (1207); Iosephus Gérard (1914); Ursula /Iulia/ Ledochówska (1939); Hesvchius, palatinus. (ca. 303); Exsuperantius, ep. Ravennaten. (430/476-477); Senator, ep. Mediolanen. (ca.480); Gerardus, eremita in Burgundia (ca. 940); Gulielmus Arnaud et X socii, (Ademarus (1242); Gherardesca (ca. 1269); Richardus Thirkeld (1583)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.