Světci k nám hovoří...


blah. Josef Gérard

Iosephus Gérard

29. května, připomínka
Postavení:kněz, řeholník, misionář OMI
Úmrtí:1914
Patron:země Basutů v jižní Africe

ŽIVOTOPIS

Narodil se 12. 3. 1831 v Bouxières—aux-Chênes ve Francii. Stal se knězem a členem kongregace Oblátů Neposkvrněné Panny Marie. Od roku 1853 působil jako misionář u Zulů a v jihoafrickém Natalu. V roce 1862 vedla jeho cesta k Basutům, kde se stal královým důvěrníkem a 50 let hlásal evangelium. Po 14 letech rozšířil misii i na sever země Basutů. V domorodé řeči (sesutu) napsal katechismus, biblické dějiny, Lukášovo evangelium i čítanku. Zemřel v Římě. V roce 1988 byl blahořečen.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Paulus VI., Pp (1978); Maximinus, ep. Treviren (asi 346); Sisinnius, Martyrius et Alexander (397); Bona (1207); Iosephus Gérard (1914); Ursula /Iulia/ Ledochówska (1939); Hesvchius, palatinus. (ca. 303); Exsuperantius, ep. Ravennaten. (430/476-477); Senator, ep. Mediolanen. (ca.480); Gerardus, eremita in Burgundia (ca. 940); Gulielmus Arnaud et X socii, (Ademarus (1242); Gherardesca (ca. 1269); Richardus Thirkeld (1583)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.