Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Liberáta a Faustýna
Liberata et Faustina

19. ledna, připomínka
Postavení:panny, zakladatelky kláštera
Úmrtí:ca. 580

ŽIVOTOPIS

Narodily se na hradě u Piacenzy v severní části Itálie. Obě sestry zatoužily po vstupu do kláštera. Jejich rozhodnutí asi urychlilo setkání s vdovou, hořekující nad smrtí manžela nebo počátky nátlaku, aby se vdaly. Odešly proto tajně do města Como a tam před biskupem Agrippinem složily řeholní slib čistoty. Jejich otec, který byl zprvu jejich jednáním pobouřen, poslal jim později značnou finanční částku, kterou použily na zřízení kláštera. Brzy se k nim přidal větší počet žen a pro klášter bylo zvoleno jméno svaté Markéty.

Faustina v tomto klášteře zemřela jen o tři dny dříve než její rodná sestra Liberáta.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

sv. Márius a Marta a jejich synové (Marius, Martha, Audifax et Abacus (asi s. IV); Macarius Magnus (ca. 390); Macarius Alexandrinus (s. V.); Liberata et Faustina (ca. 580); Germanicus (ca. 167); Pontianus, m. in Umbria (s. II); Bassianus, ep. Lauden (409); Launomarus (ca. 593); Ioannes, ep. Ravennaten (595); Remigius, ep. Rothomagen (ca. 762); Arsenius, ep. Corcyren (s. X); ); Marcellus Spínola y Maestre (1962)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský