Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

blah. Marie Chiramel Mankidiyan
Maria Teresia Chiramel Mankidiyan

8. června, připomínka
Postavení:mystička, zakladatelka kongregace
Úmrtí:1926

ŽIVOTOPIS

Narodila se 26. 4. 1876 ve vesnici Puthenchira v provincii Trichur, Kerala v Indii. Při křtu dostala jméno Terezie. Původně z bohatého rodu, stali se zchudlou rodinou. Dědeček provdal sedm dcer s velkým věnem. Následně její otec a starší bratr se oddali pití, aby zapomněli na těžký osud. Terezie byla třetí z pěti dětí, měla dva bratry a dvě sestry. Již v raném dětství prožívala touhu milovat Boha. Čtyřikrát týdně se postila a několikrát denně modlila růženec. V osmi letech se matka snažila Terezii přesvědčit, aby zanechala přísných postů a nočních bdění, ale ta se prý chtěla stále více podobat trpícímu Kristu. Již v 10 letech mu zasvětila své panenství. Za další dva roky jí matka zemřela a s tím skončilo její školní vzdělávání.

V patnácti letech se rozhodla k nočnímu útěku z domu, aby vedla modlitební poustevnický život v lesnaté pahorkatině. To se nakonec neuskutečnilo a Terezie se pak spokojila s přátelstvím tří děvčat, s nimiž chodila do kostela, starala se tam o výzdobu, zdobila oltář, pomáhala chudým a nemocným, které navštěvovala a těšila. Neštítila se ani malomocných.

V modlitbách se obracela častěji na svatou Rodinu a setkávala se s ní ve svých viděních. Ráda se postila za obrácení hříšníků. Obdržela mystické dary proroctví a uzdravování. Za extáze bývala kolem ní záře a vůně. Dostalo se jí v pátek i levitace, při níž byla jako přibitá ke zdi. Obdržela stigmata, která skrývala, a byla sužována ďáblem do té míry, že ji farář na rozkaz biskupa podroboval exorcismům.

Od 28 let si přála, aby k jejímu jménu bylo přidáváno jméno Panny Marie. S těmito jmény složila v roce 1914 řeholní sliby jako zakladatelka a první řeholnice Kongregace Svaté Rodiny. Mívala zážitky s obyvateli onoho světa.

Po smrti se na její přímluvu událo více zázračných uzdravení. Blahořečena byla 9. 4. 2000 Janem Pavlem II.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sacratissimi Cordis Iesu, Sollemnitas ; Medardus (561); Gulielmus Fitzherbert (1154); Iacobus Berthieu (1896); Maria a Divino Corde Iesu Droste zu Vischering (1899); Maria Teresia Chiramel Mankidiyan (1926); Ioannes); Medda (1958); Maximinus, ep. Aquen. (s. inc.); Gildardus (post 511); Fortunatus, ep. Fanen. (ca. 660); Ioannes Davy (1537)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský