Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Šebestián
Sebastianus, m. Romæ

20. ledna, nezávazná památka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. IV in.
Patron:hrnčířů, koželuhů, umírajících, vojáků, zahradníků.
Atributy:šípy, kterými je probodán obnažený voják, přivázaný ke stromu nebo sloupu

ŽIVOTOPIS

Šebestiánova matka byla z Milána, otec byl úředníkem v Narboně, na jihu Francie. Není zcela jisté na kterém z těchto dvou míst se Šebestián narodil. V Římě se stal důstojníkem císařské stráže.

Navštěvoval uvězněné křesťany, sytil je, těšil a povzbuzoval k vytrvalosti ve víře. Na utvrzení svých slov o ceně věčného života uzdravil z němoty Zoё, manželku kancléře a obrátil na víru žalářníky, prefekta a další. Císař, když se dozvěděl, že Šebestián je křesťanem, rozkázal, aby svlečen byl přivázán ke sloupu a vojíni do něj stříleli šípy. Stalo se tak a vojíni jej pak v bezvědomí opustili. Irena, která jej chtěla pohřbít, zjistila že žije a ve svém domě jej ošetřila. Po uzdravení opět předstoupil před císaře, aby hájil křesťany, a žádal i na něm obrácení. Ten jej však dal v cirku zbičovat a dotlouci železnými sochory.

Jeho tělo bylo vhozeno do stoky, ale křesťané je nalezli, vytáhli a pohřbili v katakombách při Via Appia. Začátkem IV. století byl prostor u jeho hrobu rozšířen na kryptu, kterou schodištěm spojili s bazilikou a tu později přejmenovali podle tohoto světce.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

"Bože, dej nám ducha statečnosti, abychom podle příkladu svatého mučedníka Šebestiána poslouchali více Tebe než lidi. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen" (závěrečná Denní modlitba Církve)

POZNÁMKA

Patrno - V roce 680 se za morové rány stal i ochráncem proti moru. Z toho důvodu bylo žádáno z více míst o části jeho ostatků. Zastavení moru r.1575 v Miláně a 1599 v Lisabonu se přičítá jeho přímluvě. Jeho i Fabiánův ostatek obdržel také chrám sv. Víta


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Fabianus (250); Sebastianus, m. Romæ (s. IV in.); Euthymius (473); Cyprianus (Michael) Iwene Tansi (1964); Henricus, ep. Upsalien (ca. 1157); Eustochium Calafato (1485); Asclas (s. IV); Neophytus (s.IV); Euthymius (473); Wulfstanus (1095); Benedictus Ricasoli (ca. 1107)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský