Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Eutymius Veliký
Euthymius

20. ledna, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:473

ŽIVOTOPIS

Eutymius (Euthymios) se narodil r. 377 v Melitene na území dnešního Turecka. Stal se mnichem, přijal kněžské svěcení a asi ve 30 letech odešel do Palestiny, kde žil poblíž Mrtvého moře mezi poustevníky ve Fare. Potom po nějakou dobu žil velmi asketicky s Teoklistem v jeskyni. Kolem nich vznikla mnišská osada, jejíž vedení Eutymius předal Teoklistovi a sám se usadil asi 15 km od Jeruzaléma ve směru na Jericho. Tam za pomoci druhých zbudoval klášter, v němž se stal opatem. Patřil k nejváženějším mnichům s velkým vlivem mezi Araby, zejména po té co vrátil zdraví ochrnutému synovi šejka. O rady ho žádala i císařovna Eudokie. Žil nadále velmi asketicky. K jídlu si sedal pouze v sobotu a v neděli, jinak se tvrdě postil. Odříkal si jakékoliv pohodlí, proto ani nespal vleže. Měl dar zázraků a proroctví. V době sucha vyprošoval déšť, léčil ty, kdo byli považováni za nevyléčitelné a vyháněl zlé duchy. Viděl lidem do duší a o své smrti věděl předem. Je připočítáván k předním otcům mnišství.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Fabianus (250); Sebastianus, m. Romæ (s. IV in.); Euthymius (473); Cyprianus (Michael) Iwene Tansi (1964); Henricus, ep. Upsalien (ca. 1157); Eustochium Calafato (1485); Asclas (s. IV); Neophytus (s.IV); Euthymius (473); Wulfstanus (1095); Benedictus Ricasoli (ca. 1107)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský