Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Eustochia Calafato
Eustochium Calafato

20. ledna, připomínka
Postavení:abatyše OSC
Úmrtí:1485

ŽIVOTOPIS

Byla dcerou Bernarda a Macaldy Calafatových ze Sicílie. Její křestní jméno bylo Smeralda. S dospívajícím věkem chtěl ji otec i bratři provdat za vyhlédnutého ženicha. Smeralda však ve svém srdci toužila patřit pouze Pánu Ježíši. Četla o svatém Františku a svatém Bernardinu a toužila vstoupit do františkánského řádu. Bylo jí to však umožněno až po smrti otce i uchazeče o její ruku. S hábitem klaristek přijala jméno Eustochia. V klášteře vedla sestry k dřívější přísnější formě řehole a projevovalo se u ní charisma zázraků. Se svolením papeže Kalista III. založila nový klášter v Messině, do kterého jako matka představená přijala i svoji rodnou matku, která se již dříve stala terciářkou.

Eustochiina láska k Ukřižovanému byla patrná v celém jejím životě a když umírala, jejím odkazem byla slova: "Přijměte Ukřižovaného za Otce a on vás naučí všemu potřebnému."


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Fabianus (250); Sebastianus, m. Romæ (s. IV in.); Euthymius (473); Cyprianus (Michael) Iwene Tansi (1964); Henricus, ep. Upsalien (ca. 1157); Eustochium Calafato (1485); Asclas (s. IV); Neophytus (s.IV); Euthymius (473); Wulfstanus (1095); Benedictus Ricasoli (ca. 1107)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský