Světci k nám hovoří...


blah. Gerard Mecatti

Gerardus Mecatti

18. května, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:asi 1245

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 1174 ve Viallamagna poblíž Florencie v Itálii. S pánem hradu a řádem sv. Jana (pojmenovaného později na Maltézský) se zúčastnil křížové výpravy do Jeruzaléma, cestou se dostali do zajetí. Po vykoupení a návratu se Gerard stal členem třetího řádu sv. Františka. Za nějakou dobu rozdal svůj majetek chudým a začal žít na neznámém místě v modlitbě a askezi jako poustevník. Jako zbožný poutník navštěvoval 4x za týden různé kostely. V pondělí šel na mši svatou za duše v očistci, ve středu chodil prosit za odpuštění vlastních hříchů a v pátek se modlíval za ostatní hříšníky a za obrácení nevěřících. Vynikal v lásce k bližním a byly mu připisovány i některé zázraky za života i po smrti.

Blahořečen byl papežem Řehořem XVI. 18. 5. 1833.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Pp I (526); Theodotus, Thecusa, Alexandra, Claudina, Phaina, Euphrasia, Matrona et Iulitta, Thecusa (asi 303); Felix de Cantalicio (1587); Ericus (1161); Gerardus Mecatti (asi 1245); Blandina (Maria Magdalena) Merten (1918); Dioscorus, m. in . Ægypto (ca. 303); Potamon, Ortasius (s. IV); Burchardus, presb. (s. XII); Gulielmus, presb. Ord. Erem. S. Augustini (1369); Stanislaus Kubski (1942); Martinus Oprządek (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.