Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Blandýna Merten

Blandina (Maria Magdalena) Merten

18. května, připomínka
Postavení:řeholnice OSU
Úmrtí:1918

ŽIVOTOPIS

Narodila se 10. 7. 1883 v Düppenweller v Sársku. Křestním jménem byla Marie Magdalena. Od přijímání svátostí vynikala eucharistickou zbožností. Vystudovala učitelský ústav. Od roku 1902 učila pět let na různých školách. Při učitelské profesi spojovala intelektuální a duchovní výcvik.

V roce 1908 vstoupila do řádu sv. Uršuly v Calvarienbergu a přijala řeholní jméno Blandina od Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Představení ji poslali učit do školy v Saarbrückenu, kde onemocněla tuberkulózou. Vrátila se proto do Trevíru, kde v roce 1913 složila věčné sliby a se souhlasem otce Augustina Merka složila i dodatečné tzv, „votum vicitimae“ (slib uskutečňování z vlastního života smírnou oběť pro Krista). Potom ještě tři roky vyučovala a věnovala se životu modlitby. Zemřela ve 34 letech v německém Trevíru.

Blahořečena byla 1. 11. 1987 papežem Janem Pavlem II.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Pp I (526); Theodotus, Thecusa, Alexandra, Claudina, Phaina, Euphrasia, Matrona et Iulitta, Thecusa (asi 303); Felix de Cantalicio (1587); Ericus (1161); Gerardus Mecatti (asi 1245); Blandina (Maria Magdalena) Merten (1918); Dioscorus, m. in . Ægypto (ca. 303); Potamon, Ortasius (s. IV); Burchardus, presb. (s. XII); Gulielmus, presb. Ord. Erem. S. Augustini (1369); Stanislaus Kubski (1942); Martinus Oprządek (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.