Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Laura (Carmen) Vicuna
Laura Vicu

22. ledna, připomínka
Postavení:panna
Úmrtí:1904

ŽIVOTOPIS

Narodila se v Santiagu 5. dubna 1891. Náhlá smrt otce ovlivnila matku, aby s Laurou a její sestrou odešla z Chile do Argentiny. Již v devíti letech byla Laura přijata do koleje dcer Panny Marie Pomocné. Tam se v dalším roce připravila k prvnímu svatému přijímání. Po přijetí Pána Ježíše mu řekla jako Dominik Savio, že chce raději zemřít než se dopustit hříchu a přislíbila milovat Boha ze všech sil. Rozhodla se přispívat k tomu, aby i druzí poznali Ježíše, a odčiňovat urážky mu činěné. V tom směru učinila i závazek a začala se skutky pokání a odříkání z lásky k Ježíši. Když vytušila, že matka žila ve hříchu, nabídla se Pánu jako oběť za její obrácení. Se souhlasem zpovědníka složila také slib evangelních rad. Po přijatém utrpení v nemoci svěřila se v poslední noci mamince: "Umírám! Žádala jsem kdysi Ježíše, aby ses vrátila k Bohu a nabídla mu za tebe svůj život." Nemělo by se mi před smrtí dostat té radosti z tvého obrácení? S radostí z maminčina kajícího návratu k Bohu pak večer 22 ledna ve věku 13 let odešla do Jeho náruče.

Její tělo bylo uloženo v kapli Sester P. Marie Pomocné v Bahía Blanca v Argentině.

Tato dívka plná světla, lásky k rodičům a oběti byla blahořečená papežem Janem Pavlem II. 3. září 1988 na kopci blahoslavenství mladých (Colle delle beatitudini giovanili) v Asti.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Všemohoucí věčný Bože, korunuj milostivě oslavení blahoslavené Laury Vicuny, která je pro nás vzorem lásky k Tobě i k rodičům a vzorem pokorné oběti lásky a smíru za duše. Pro její přímluvu otevři nám, Bože, bohaté prameny svého milosrdenství a obrať k sobě srdce hříšníka (-ů), které ti svěřujeme...aby i on objevil velikost Tvého milosrdenství, našel důvěrný vztah k Tobě a společně jsme Tě jednou mohli velebit na věky. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Vykupitele, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Vincentius, m. Valentiæ (304); Anastasius, monachus in Perside (628); Vincentius Pallotti (1850); Laura Vicu (1904); Gulielmus Iosephus Chaminade (1850); Valerius, ep. Cæsaraugustan (305/315); Gaudentius, ep. Novarien (ca. 418); Barnardus (842); Dominicus, abbas Soran (1031); Maria Mancini (1431); Antonius della Chiesa (1459); Gulielmus Patenson (1592); Iosephus Nascimbeni (1922)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský