Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Vilém Josef (Guillaum Joseph) Chaminade
Gulielmus Iosephus Chaminade

22. ledna, připomínka
Postavení:zakladatel řádu SM
Úmrtí:1850

ŽIVOTOPIS

V době revoluce byl horlivým duchovním otcem v Bordeaux a okolí na jihozápadě Francie. Používal převleků za kominíka, pekaře i národního gardisty. Jeho oddanost k Panně Marii v něm udržovala vnitřní pokoj ve všech situacích a pomáhala mu plnit kněžské poslání svěřené Kristem. Až pozbyl naděje, že mu převleky mohou pomáhat pokračovat v pastoraci, uchýlil se k útěku do Španěl. Tam v něm dozrálo rozhodnutí založit "Společnost Mariinu," řád marianistů pro výchovu mládeže.

Za bouřlivé doby začal se zakládáním duchovních rodin. Všem připomínal potřebu žít ze křtu, protože skrze něj se připodobňujeme Pánu Ježíši a dostává se nám pomoci Ducha Svatého.

Jeho blahořečení 3. září 2000 bylo zároveň výzvou k hledání způsobů, jak být svědkem víry pro ty, kdo neměli možnost Krista poznat a k potřebnému obnovování péče o mládež zejména ve Francii.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Vincentius, m. Valentiæ (304); Valerius, ep. Cæsaraugustan (305/315); Gaudentius, ep. Novarien (ca. 418); Anastasius, monachus in Perside (628); Dominicus, abbas Soran (1031); Gulielmus Patenson (1592); Vincentius Pallotti (1850); Gulielmus Iosephus Chaminade (1850); Laura Vicuña (1904); Iosephus Nascimbeni (1922)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský