Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

Anastasius, monachus in Caucasia

22. července, připomínka
Úmrtí:662Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Magdalena, discipula Domini (s. I.); martyres Massilitani (s. III/IV); Cyrillus, ep. Antiochen. (ca. 306); Anastasius, monachus in Caucasia (662); Wandregisilus (ca. 668); Meneleus (ca. 700); Hieronymus, ep. Papien. (s. VIII); Gualterius, fundator Domus Misercordiæ (1224); Augustinus Fangi de Biella (1493); Philippus Evans et Ioannes Lloyd (1679); Iacobus Lombardie (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský