Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Juventin a Maximín
Iuventinus et Maximinus, m.

25. ledna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:363

ŽIVOTOPIS

Juventin a Maxim byli setníci tělesné stráže císaře Juliána Odpadlíka, který se ve 20 letech stal z křesťana pohanem. Podporoval bludaře i židy, ponižoval církev a obnovoval pohanské zvyky. Z jeho nařízení byly všechny potraviny, zejména v obchodech, kropeny od modlářských kněží obětní vodou. Juventin a Maxim při jedné císařské hostině toto bezpráví, pro které se křesťané poskvrňují, kritizovali. Po vyzrazení jedním ze spolustolovníků byli na toto téma dotazováni samotným císařem. Svým přiznáním se ke Kristu, k víře v níž byli vychováni, se odsoudili k mučednické smrti.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

conversio Paulus, Apostolus ; Ananias, discipulus Iesu (s.I.); Iuventinus et Maximinus, m. (363); Henricus Suso (1366); Archangela Girlani (1495); Arthemas (s. III/IV); Agileus (s. III/IV); Bretannio (s. IV); Pal (s. IV); Pr (676); Poppo (1048); Antonius Migliorati (1450); Emmanuel Domingo y Sol (1909); Maria Antonia (Teresia) Grillo (1944); Antonius Świadek (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský