Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora







. ,



Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

; ; ;

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský