Světci k nám hovoří...


sv. Friard a Sekundel

Friardus et Secundellus

1. srpna, připomínka
Postavení:diákoni a poustevníci
Úmrtí:s. VI

ŽIVOTOPIS

Friard se narodil asi roku 511 v Bresné na Bretaňském poloostrově. Jejich rodina byla velmi chudá a žila z příležitostné nádenické práce. Jednou bez úhony přežil pád se stromu a tato událost je spojována s jeho rozhodnutím zasvětit se Bohu a nakonec žít jako poustevník.

Stal se jáhnem stejně jako jeho druh Sekundel, rovněž z Francie. Společně žili a oba zemřeli na francouzském ostrově Vindomitte poblíž Nantes, jak uvádí martyrologium.

Traduje se, že Sekundela napadlo mračno vos, ale na Friardovu modlitbu odlétly. Pro tu příhodu se k němu obrací o pomoc ti, kteří mají z vos obavy. Legenda s vosami se vyskytuje také v jiné podobě.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Alphonsus Maria de, ep. S. Agathæ Gothorum et doctor Eccl. (1787); Petrus Favre (1546); Eleazarus, martyres Antiochiæ VII fratres (kolem r. 170 př. Kr.); Friardus et Secundellus (s. VI); (Maria Stella a Sanctissimo Sacramento Adelheidis); Mardosewicz (1943); Felix, m. Gerundæ (s. IV in.); Friardus et Secundellus (s. VI); Exsuperius, ep. Baiocen. (ca. s. IV); Severus, presb. in Aquitania (ca.500); Ionatus (ca. 690); Ethelwoldus (984); Emericus de Quart (1313); Benvenutus (Iosephus), de Miguel Arahal* (1936); Ioannes, religiosus Ord. Eremit. S. Augustini (ca. 1336); Thomas Welbourne (1605); Benvenutus (Iosephus); Maria Stella a Sanctissimo Sacramento (Adelheidis), Mardosewicz* (1943); de Miguel Arahal (1936); Maria Boromea (Veronica), Narmontowicz* (1943); Alexius Sobaszek (1942); Mardosewicz (1943); Maria Boromea (Veronica); Maria Stella a Sanctissimo Sacramento (Adelheidis); Mardosewicz - Maria Boromea (Veronica); Narmontowicz, Maria Canisia (Eugenia); Mackiewicz, Maria Felicitas (Paulina); Borowik, Maria Heliodora (Leocadia); Matuszewska, Maria Imelda a Iesu Hostia (Hedwigis Carolina); Żak, Maria Raymunda a Iesu et Maria (Anna); Kukolowicz, Maria Sergia a Virgine Perdolente (Iulia); Rapiej, Maria Canuta a Iesu in Horto Getsemani (Iosepha); Chrobot, Maria Daniela a Iesu et Maria Immaculata (Eleonora Aniela); Jóźwik, Maria Guidona a Divina Misericordia (Helena); Cierpka (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.