Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Xenofon a Marie a synové
Xenophon, Maria, Ioannes et Arcadius

26. ledna, připomínka
Postavení:rodiče a řeholníci
Úmrtí:s. VI.

ŽIVOTOPIS

Xenofont byl senátorem v Cařihradě. S manželkou Marií měli syny Arkádia a Jana. Oba studovali až v Beirutu. Otcova nemoc je přiměla k návštěvě domova. S otcovským požehnáním se vraceli lodí, která v bouři ztroskotala. Oba se sice zachránili na prknech, ale nevěděli jeden o druhém. Nechtěje zranit rodiče špatnou zprávou ani jeden o sobě nedal vědět. Oba však napadla stejná myšlenka; z vděčnosti za svou záchranu vstoupit do kláštera.

Rodiče, nemajíc spojení se syny, pustili se do jejich hledání. Dozvěděli se o ztroskotání lodi, na níž synové pluli, ale s důvěrou v Boží pomoc se vydali na pouť do Jeruzaléma. Prostřednictvím jednoho mnicha se všichni setkali. Po společně vzdaných chválách Bohu projednali i svou budoucnost. Synové se pak vrátili do kláštera a rodiče do Cařihradu vyřídit majetkové záležitosti. Po vzájemné dohodě své jmění rozdali a vstoupili do kláštera.

Celá rodina, vědoma si křehkosti života a pomíjejícnosti světských hodnot, našla svůj cíl v Bohu.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Timotheus (s. I); Titus, ep. Creten (s. I.); Paula, vidua (404); Xenophon, Maria, Ioannes et Arcadius (s. VI.); Michael Kozal (1943); Theogenes, m. Hippone (ca. 257); Albericus, abbas (1109); Augustinus (Eystein) Erlandssön (1188); Maria de la Dive (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský