Světci k nám hovoří...


sv. Asprenas

Asprenas

3. srpna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. II/III

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Neapole v Itálii. Podle životopisu od Isidora Vondrušky se oženil s Kandidou, která zemřela jako světice a Asprenas poté přijal kněžské svěcení. V Neapoli se stal prvním biskupem. Na tomto místě horlivě působil 20 let a zasloužil se o výstavbu basiliky Santa Restituta.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Asprenas (s. II/III); Augustinus Kazotic (1323); Alphonsus López López et Michael Remón Salvador (1936); Franciscus Bandrés Sánchez (1936); Euphronius, ep. Augustodunen. (post 475); Martinus, solitarius (580); Petrus, ep. Anagnin. (1105); Salvator Ferrandis Seguí (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.