Světci k nám hovoří...


blah. Alfons López López a Michael Remón Salvador

Alphonsus López López et Michael Remón Salvador

3. srpna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Alfons López se narodil 16. 11. 1878 v Secorun poblíž Huesca ve Španělsku. Dostal jméno Bedřich. V 28 letech vstoupil do kláštera konventuálních františkánů v Granollers. Noviciát konal v Osimo, dočasné sliby měl v r. 1908. S řeholním jménem Alfons v roce 1911 skládal slavné sliby a také přijal kněžské svěcení. Stal se zpovědníkem v basilice v Loretě. Do Granollers se vrátil v roce 1935 a dostal na starost formaci noviců.

V dalším roce vypukla tzv. Druhá revoluce, poté co 16. 2. převzala moc koalice Lidové fronty a republikány vedl Manuel Azaña. Ten se rozhodl k tvrdým akcím proti fašistickým organizacím a nechal zatknout přes tisíc lidí. Tehdy, na jaře 1936, nacionální skupina generálů ve Španělském Maroku připravila puč a v čele s Fr. Frankem, Manuelem Godedem a vůdcem vzpoury Sanjurjovem obsadili 17. 7. 1936 strategická místa a druhého dne povstání rozšířili do Španělska. Pučistům pomáhaly fašistické mocnosti: Německo (legie Kondor) a Itálie. To byl počátek občanské války. Španělský rozhlas 20. 7. 1936 oznamoval: "Je třeba zničit církev a všechno, co ji připomíná. Jaký význam má skutečnost, že kostely jsou památníky umění? Bojující revolucionář se před nimi nezastaví."

Michael Remon Salvador se narodil 17. 9. 1907 v Caude ve Španělsku se jménem Evžen. Ve 20 letech vstoupil do kláštera konventuálních františkánů v Granollers a přijal řeholní jméno Michael (Miguel). Jako řádový bratr byl po dva roky dopisovatelem v Itálii. Dočasné sliby složil v roce 1928 a slavnostní r. 1933. Jako P. Alfons López měl práci v basilice v městě Loreto, ležícím ve střední Itálii, v provincii Ancona. Město je od Ancony vzdálené 20 km na jihovýchod a rozkládá se na pahorku poblíž pobřeží Jaderského moře. Poutní basilika vystavěná v roce 1468 je významná Nazaretským domkem Svaté rodiny i Černou Madonou, patronkou letců od roku 1920. Ročně ji navštěvuje na 3 miliony lidí.

Michael Remon Salvador toto místo opustil stejně jako P. Alfons López r. 1935 a oba poslední rok působili ve svém španělském klášteře v Granollers. Po vypuknutí Druhé revoluce se ukrývali v domě přátel, ale 3. 8. byli zajati a pro svou věrnost a zásadní odmítnutí stát se odpadlíky, byli večer téhož dne zastřeleni.

Blahořečeni byli v Římě 11. 3. 2001 společně s 233 mučedníky ze španělské občanské války.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Asprenas (s. II/III); Augustinus Kazotic (1323); Alphonsus López López et Michael Remón Salvador (1936); Franciscus Bandrés Sánchez (1936); Euphronius, ep. Augustodunen. (post 475); Martinus, solitarius (580); Petrus, ep. Anagnin. (1105); Salvator Ferrandis Seguí (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.