Světci k nám hovoří...


blah. František Bandrés Sánchez

Franciscus Bandrés Sánchez

3. srpna, připomínka
Postavení:mučedník SDB
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 24. 4. 1896 v Huesca ve Španělsku. Vstoupil do salesiánského řádu a v 17 letech prožil noviciát v Carabanchel v Madridu. V roce 1922 se stal knězem a působil v Barceloně, Mataro a v Sarria. Byl odvážný, laskavý, se smyslem pro spravedlnost a plný pochopení pro druhé. Umučen byl za občanské války v Barceloně. Blahořečen v Římě 11. 3. 2001 mezi 233 mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Asprenas (s. II/III); Augustinus Kazotic (1323); Alphonsus López López et Michael Remón Salvador (1936); Franciscus Bandrés Sánchez (1936); Euphronius, ep. Augustodunen. (post 475); Martinus, solitarius (580); Petrus, ep. Anagnin. (1105); Salvator Ferrandis Seguí (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.