Světci k nám hovoří...


Onuphrius, eremita

4. srpna, připomínka
Úmrtí:995


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Maria Vianney (1859); Eleutherius, m. Tarsiæ (s. IV); Fridericus ]anssoone (1916); Henricus Krzysztofik (1942); Iosephus Batalla Parramón, Iosephus Rabasa Bentanachs et Ægidii Gil Rodicio* (1936); Aristarchus Thessalonicensis; Iustinus et Crescentio (258); Hyacinthus, m. Romæ via Labicana (s. III/IV); Ia (ca. 362); Euphronius, ep. Turonen. (573); Rainerius, ep. Spalaten. (1180); C, virgo bononien. (1290); Gulielmus Horne (1540); Gundisalvus Gonzalo (1936); Onuphrius, eremita (995)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.