Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Jiří Matulaitis

Georgius Matulaitis

27. ledna, připomínka
Postavení:arcibiskup MIC
Úmrtí:1927

ŽIVOTOPIS

Pocházel od Marijampolė na Litvě. Kněžské svěcení přijal v roce 1898. Po devíti letech, v době, kdy Polsko s Litvou patřily k Rusku, se stal profesorem katolické akademie v Petrohradě a do deseti let se stal arcibiskupem ve Vilně. Jelikož po první světové válce Vilno připadlo Polsku, požádal Pia XI. o změnu a dostal za úkol připravit dohodu mezi vládou litevské republiky a Vatikánem o postavení katolické církve na Litvě (tzv. konkordát).

Na Litvě a Bílé Rusi dal biskup Jiří Matulaitis vzniknout ženským kongregacím mariánů a další obnovil v pohraničí s Polskem. Sám se stal generálním představeným a pak apoštolským vizitátorem. Při jedné z cest zemřel v Kaunasu.

Papež Jan Pavel II. ho 28. 6. 1987 prohlásil za blahoslaveného.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Angela Merici (1540); Iulianus, m. Soræ (asi s. II.); Iulianus, m. prope Cenomanum (asi s. III. – IV.); Devota (asi 300); Marius, abbas (asi 550); Vitaliánus (672); Theodoricus, ep. Aurelianen (1022); Gilduinus (1077); Ioannes, ep. Morinen. (1130); Manfredus Settala (1217); Rosalia du Verdier de la Sorinicre (1794); Paulus Iosephus Nardini (1862); Ioannes Maria Muzei seu Senex (1887); Henricus de Ossó y Cervelló (1896); Maria a Iesu Carolina Santocanale (1923); Georgius Matulaitis (1927); Ioannes Schiavo (1967)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.