Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Tadeáš Dulny

Thaddæus Dulny

6. srpna, připomínka
Postavení:bohoslovec, mučedník
Úmrtí:1942

ŽIVOTOPIS

Narodil se 8. 8. 1914 v osadě Kszczonowice, patřící do farnosti Čmielow, poblíž Ostrowca Šwiętokrzyského. Rodiče Jan a Antonie roz. Gruszková měli dohromady 6 synů a 2 dcery. Všechny děti vedli ke zbožnosti, obětavosti a pracovitosti. Tadeáš byl velmi živý a veselý. Po maturitě, r. 1935, začal studovat teologii ve Wloclawku. Po posledních prázdninách se vracel do semináře dokončit studium již v době války. Nedokončil je. Jako bohoslovec byl s dalšími studenty a profesory 7. listopadu zatčen a vězněn v klášteře v Lądze, odkud byl přes vězení v Sachsenhausenu dopraven 15. 12. 1940 do Dachau. Tam z něj udělali číslo 22662 a týrali ho nejen hladem ale i nepřiměřeně těžkou prací. Zcela vyčerpán skončil v nemocničním revíru koncentračního tábora, kde zemřel ve večerních hodinách těsně před dovršením 28 let.

Jeden ze spoluvězňů o něm napsal: "Byl chlapcem, kterému hledělo slunce z očí." Spoluvězni vzpomínali, jak obětavě pomáhal starším kněžím v přidělené práci a dělil se s nimi o chleba. Blahořečený byl v Římě 13. 6. 1999 papežem Janem Pavlem II., mezi 108 polskými mučedníky II. světové války.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Festum Transfiguratiónis Domini; Iustus et Pastor (304); Hormisdas Pp (523); Maria Francisca a Iesu (Anna Maria) Rubatto (1904); Carolus López Vidal (1936); Thaddæus Dulny (1942); Octavianus (1132); Schecelinus (ca. 1138)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský




Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.