Světci k nám hovoří...


sv. Donát z Arezza

Donatus, ep. Aretin

7. srpna, připomínka
Postavení:biskup, mučedník
Úmrtí:s. IV
Patron:Arezza
Atributy:biskup, drak, kalich, meč, pekař

ŽIVOTOPIS

Pocházel pravděpodoně z Říma, někde se hovoří i o Nikomédii. Udává se, že v době pronásledování ztratil rodiče a ujal se ho biskup z Arezza, který ho připravil k duchovní službě a postupně mu udělil jáhenské a kněžské svěcení. Nakonec se Donát stal v Arezzo biskupem a legendy mu přičítají mnohé zázraky, které se odrážejí v jeho atributech. Jedná se o přemožení draka, který měl otrávit studnu, o zázračné obnovení rozbitého kalicha a další. V legendách je zmiňován u oltáře ve společnosti anděla, také jako jezdec na koni. Na mnohých vyobrazeních je jako biskup žehnající postiženému dítěti. Podle některých byl pobodán noži. Jméno Donát se však vyskytuje častěji a předpokládá se, že se vyskytovaly záměny u jeho nositelů. Tohoto světce sťali mečem 7. 8. asi v r. 362, za pronásledování nařízeného Juliánem Apostatou. Biskup Donát byl pohřben do katedrály v Arezzo. Jeho ostatky byly v roce 1125 přeneseny do chrámu Santa Maria e San Donato na ostrově Muano u Benátek a uloženy v hlavním oltáři.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Xystus Pp II et socii, passio: 6.8. (258); Caietanus de Thiene (1547); Afra (304); Donatus, ep. Aretin (s. IV); Iordanus Forzaté (asi 1248); Albertus de Abbatibus (asi 1306/1307); Agathangelus de Vindocino /Franciscus/; Nourry et Cassianus de Nannetibus /Gundisalvus/; Vaz López-Netto (1638); Edmundus Bojanowski (1871); Agapitus et Felicissimus (258); Donatus, ep. Vesontien. (post 658); Donatianus, ep. Catalaunen. (s. IV); Victricius (ca. 410); Vincentiusw, religiosus O.F.M. (1504); Martinus a Sancto Felice (Ioannes); Woodcock, Eduardus Bamber et Thomas Whitaker* (1646); Nicolaus Postgate (1679)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.