Světci k nám hovoří...


sv. Teodorik

Theodoricus, ep. Aurelianen

27. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1022

ŽIVOTOPIS

Podle některých údajů se původně stal mnichem v klášteře Saint-Pierre-le-Vif v Sens ve Francii. Z ověřených dat je známo, že od roku 1016 byl orleánským biskupem a zemřel 27. 1. 1022 v Tonnerre v Burgundsku. Na francouzských stránkách je o něm napsáno, že „zářil jako nebeská pochodeň“. Tedy žil tak, jak měl žít. Uvedený výrok nám každému připomíná Ježíšova slova: „Vy jste světlo světa… ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích“ (Mt 5,13 a 16). To je příklad mnoha svatých, ve kterých máme vidět vzor. Můžeme si to podstatné připomenout, i když jde o světce, o jehož životě nám informace chybí.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Angela Merici (1540); Iulianus, m. Soræ (asi s. II.); Iulianus, m. prope Cenomanum (asi s. III. – IV.); Devota (asi 300); Marius, abbas (asi 550); Vitaliánus (672); Theodoricus, ep. Aurelianen (1022); Gilduinus (1077); Ioannes, ep. Morinen. (1130); Manfredus Settala (1217); Rosalia du Verdier de la Sorinicre (1794); Paulus Iosephus Nardini (1862); Ioannes Maria Muzei seu Senex (1887); Henricus de Ossó y Cervelló (1896); Maria a Iesu Carolina Santocanale (1923); Georgius Matulaitis (1927); Ioannes Schiavo (1967)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.