Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Marie Mac-Killop

Maria a Cruce /Maria Helena/ Mac-Killop

8. srpna, připomínka
Postavení:zakladatelka řádové společnosti Sester sv. Josefa
Úmrtí:1909

ŽIVOTOPIS

Narodila se 15. 1. 1842 ve Fitzroy, na severozápadě Austrálie, na masivu Kimberley. Katoličtí rodiče, Alexandr a Květa MacKillop, přišli ze Skotska. Jako přistěhovalce je vytvoření slušných životních podmínek stálo hodně námahy. Pro Marii nebyli nevědomí a trpící lidé cizí. Už od počátku dospívání se toužila angažovat pro osudem zkoušené a pomáhat jim na cestě k Bohu.

Marie v 18 letech i se svou sestrou začala studovat v Penole. Seznámila se tam s otcem Juliánem Tenisonem Woodsou, který se stal jejím zpovědníkem a rádcem. Byla jím vyzvána na duchovní cestu, o které už sama uvažovala, ale neodvažovala se bez příprav a hlubšího uvážení pustit do navrženého plánu zakládání nové kongregace. Proto v roce 1862 odešla na čtyři roky do přístavního města Portlandu jako učitelka a vychovatelka.

Do Penoly se vracela s přesvědčením, že plán odpovídá Boží vůli. S podobně smýšlejícími ženami začala vytvářet řeholní společenství zaměřené na výuku chudých dětí, pro které otevřela školu. Roku 1868, po biskupském potvrzení společenství Sester sv. Josefa od Nejsvětějšího Srdce, přijala jméno Marie z Kříže.

Byla sebevědomá, zvláště snad od přijetí povolání jako Boží vůle a snažila se obdržené charisma využít i přes rozdílné názory svého původního zpovědníka. Došlo mezi nimi k neshodě v souvislosti s úpravami řeholních pravidel. Prý proto, že odmítala přijmout verzi otce Juliána Woodsy, byla ordinářem v roce 1871 exkomunikovaná. Stalo se tak zřejmě i pod vlivem úřadu v Church, který byl nespokojen s nezávislým působením a vadilo mu i její sociální smýšlení. Tou dobou již měla založených sedmnáct škol a tento první australský řád pro vzdělávání chudých dětí směřoval do vzdálených oblastí.

Rána exkomunikace byla pro Marii z Kříže hodně bolestná. Nepřestávala se však vytrvale modlit a milovat. Biskup svého činu prý velmi litoval, ale odvolání, které nakonec učinil, nějakou dobu odkládal.

Papež Lev XIII. v r. 1888 potvrdil řádová pravidla Sester sv. Josefa po dodatečné opravě a rozhodl, aby jejich ústřední sídlo bylo v Sydney. Marie z Kříže s velkou horlivostí pečovala o stále větší rozšíření škol jejího typu nejen po Austrálii, ale i na Nový Zéland a do Peru. Velké vyčerpání s onemocněním ukončilo v Sydney její život ve věku 67 let.

Zůstalo po ní veliké množství dopisů. V roce 1961 byla po modlitbách k sestře Marii z Kříže zázračně uzdravena žena trpící leukemií. Po pečlivém šetření v přípravném procesu byla 19. 1. 1995 blahořečená papežem Janem Pavlem II. a stala se prvním světcem narozeným v Austrálii. Kanonizována byla 17. 10. 2010 papežem Benediktem XVI. v Římě.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Dominicus, presb. et fundator Ord. Prædicatorum (1221); Cyriacus, Largus (s. IV in.); Marinus, senex (asi 303-311); Eusebius, ep. Mediolanen (ca.462); Æmilianus, ep. Cyzicen (s. IX); Altmannus (1091); Maria Anna Rosa Caiani (1921); Maria a Cruce /Maria Helena/ Mac-Killop (1909); Vladimirus Laskowskiw (1940); Bonifatia Rodríguez Castro (1905); Secundus, Carpophorus (s. III ex./IV in.); Severianus, m. Albani (s. III ex./IV in.); Severus, presb. Viennen. (ca. s. V); Mummolus (678); Caiani (1921); Famianus (ca. 1150); Ioannes Felton (1570); Ioannes Fingley et Robertus Bickendike (1586); Maria Margarita (Maria Anna Rosa); Antonius Silvestre Moya (1936); Maria a Iesu Infante Baldillou y Bullit et IV soci, Carmela a Sancto Philippo Neri (Nazaria); Gómez y Lezaun, Clementia a Sancto Ioanne Baptista (Antonia); Riba y Mestres, Presentatio a Sacra Familia (Paschalina); Gallén y Martí (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.