Světci k nám hovoří...


blah. Jan de Firmo /Fermský z Vereny/

Ioannes de Firmo

9. srpna, připomínka
Postavení:kněz OFM
Úmrtí:1322

ŽIVOTOPIS

Narodil se r.1259 ve Fermu v Itálii. Již v dětství se s citlivým srdcem díval na kříž a velmi brzy začal asketický život a pobýval v místním klášteře sv. Augustina. Asi ve 14 letech začal zkušební rok v odlehlém františkánském klášteře, kde konal nejnižší služby a pomáhal v zahradě i v kuchyni. Snažil se osvojit si vlastnosti a ctnosti správného řeholníka. Všechnu činnost se naučil spojovat s modlitbou, konat ji pro Boha a k jeho slávě podle doporučení apoštola Pavla (viz 1 Kor 1,31). Jeho jídelníček pro postní dobu střídal dny o chlebu a vodě se dny o pouhé zelenině.

Stal se knězem a oblíbeným kazatelem, který velmi srozumitelně uměl mluvit o Božích tajemstvích. Mnoha lidem poskytoval moudré rady a zastával se těch, kterým hrozila jakákoliv křivda. Kritizující bratry napomínal slovy: "Bratři nevstoupili jste do řádu, abyste druhé posuzovali, ale za povznášením mysli k Bohu a k jeho velebení."

Až do smrti žil v klášteře Menších bratří na hoře Alverně (někde se mluví o svahu Vereny) v důsledné kázni s mystickým omilostněním. Po posledním vytržení, krátce před smrtí, když bratři na něm vyzvídali, odpověděl jim: "Co byste chtěli mimo Krista? On je Cesta, Pravda, Život. Chcete-li hledat pravou moudrost, hleďte ať vám nejde o nic jiného než o poznání Krista."

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Teresia Benedicta a Cruce /Editha/ Stein (1942); Romanus, m. Romæ (asi 258); Ioannes de Firmo (1322); Candida Maria a lesu /Ioanna Iosepha/; Cipitria (1912); Ruben a Iesu López Aguilar et VI socii (1936); Faustinus Oteiza et Florentinus Felipe (1936); Marianne / Barbara/ Cope (1918); Nath (s. VI); Fedliminus (ca. s. VI); martyres Constantinopoli sub Leone Isaurico (ca. 729); Ioannes de Salerno (ca 1242); Falcus (s. XIV); Richardus Bere (1537); Claudius Richard (1794); Florentinus Asensio Barroso (1936); Gulielmus Plaza Hernández (1936); Germanus (Iosephus Maria); Garrigues Hernández (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.