Světci k nám hovoří...


blah. Faustin Oteiza @

blah. Faustin Oteiza Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Florentin Felipe @

blah. Florentin Felipe Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Faustin Oteiza a Florentin Felipe

Faustinus Oteiza et Florentinus Felipe

9. srpna, připomínka
Postavení:mučedníci SP(SchP)
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Oba španělé z řádu piaristů podstoupili mučednickou smrt na počátku občanské války v jejich zemi.

Faustin Oteiza Segura se narodil 14. 2. 1890 v Ayegui v diecézi Pamplona a provincii Navarra ve Španělsku Isidorovi Oteizovi a Angele Segura. Před 16tým rokem vstoupil k piaristům v Peralta de la Sal a v listopadu 1905 začal noviciát. Časné sliby složil 15. 8. 1907 a věčné 15. 7. 1912. Jedná se o řád, který v Římě založil sv. Josef Kalasanský s heslem "Zbožnost a vzdělání" za účelem křesťanské výchovy a výuky zanedbávaných dětí a mládeže. V tomto řádu byl Faustin učitelem a novicmistrem.

Zatčen byl s dalšími bratry z komunity 23. 7. 1936

Florentin Felipe se narodil 10. 10. 1856 v Alquézar v provincii Huesca ve Španělsku. Rodiče Michael Felipe a Františka Naya ho dali ještě téhož dne pokřtít. Ve 20 letech vstoupil k piaristům v Peralta de la Sal a po noviciátu složil časné sliby 7. 3. 1880 a věčné 29. 4. 1883. Po horlivém 53letém působení podle potřeb řádu byl společně Faustinem Oteizou zatčen, odvezen do Azanuy, kde oba téhož dne skončili život mučednickou smrtí. Jejich těla byla prý určena ke spálení, ale 4. 11. 1936 byl objeven jejich hrob. Ostatky pak byly přeneseny do kaple piaristů v Peralta de la Sal.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Teresia Benedicta a Cruce /Editha/ Stein (1942); Romanus, m. Romæ (asi 258); Ioannes de Firmo (1322); Candida Maria a lesu /Ioanna Iosepha/; Cipitria (1912); Ruben a Iesu López Aguilar et VI socii (1936); Faustinus Oteiza et Florentinus Felipe (1936); Marianne / Barbara/ Cope (1918); Nath (s. VI); Fedliminus (ca. s. VI); martyres Constantinopoli sub Leone Isaurico (ca. 729); Ioannes de Salerno (ca 1242); Falcus (s. XIV); Richardus Bere (1537); Claudius Richard (1794); Florentinus Asensio Barroso (1936); Gulielmus Plaza Hernández (1936); Germanus (Iosephus Maria); Garrigues Hernández (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.