Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Mariana /Barbora/ Cope

Marianne / Barbara/ Cope

9. srpna, připomínka
Postavení:misionářka u malomocných
Úmrtí:1918

ŽIVOTOPIS

Narodila se 23. 1. 1838 v Heppenheimu, ve velkovévodství Hesenska - Darmstadt v Západním Německu. Rodiče, Petr a Barbara Witzenbacher Cope, se po roce přestěhovali s malou Barbarou do Utice v New Yorku a pak měli 9 dalších dětí. Barbara, po základním osmiletém vzdělání, pro onemocnění otce nastoupila do továrny, aby podporovala rodinu. Přitom cítila povolání k duchovnímu životu, ale do kláštera vstoupila až ve 24 letech v Syrakusách.

V řádu sester svatého Františka 19. 11. 1862 přijala hábit a nové jméno Mariana. V dalším roce složila časné sliby, začala působit jako učitelka a převzala vedení více základních škol. Starosti s administrativou však neměly být jejím posláním. Za svoji komunitu se v roce 1860 účastnila otevření prvních dvou nemocnic v Newyorské oblasti. Od roku 1870 byla po šest let ředitelkou u sv. Josefa v Syrakusách. Byla praktická, s velkou inteligencí a vynikala jak moudrostí, tak laskavostí. Často byla kritizována pro přijímání pacientů, kterými ostatní pohrdali. Jednalo se např. o osoby závislé na alkoholu.

Po obdržení dopisu kněze, prosícího o pomoc se zřízením nemocnic a škol na Havajských ostrovech a zvláště o pomoc mezi malomocnými, s nadšením odpověděla: " Jsem hladová po té práci a z celého srdce si přeji být jednou z vybraných, jednou z privilegovaných pro oběť za spásu duší chudých ostrovanů. Nebojím se žádné nemoci, vždyť sloužit opuštěným nemocným je mým největším potěšením."

S šesti sestrami od svatého Františka přijela Mariana do Honolulu v listopadu 1883. Dostala nemocnici Kaka'ako Branch v Oahu pro 200 malomocných pacientů. Sestry ji upravily a pod vedením matky Mariany bylo zde po dvou letech dosaženo největšího zlepšení životních podmínek i léčení pacientů s leprou, kteří sem byli dováženi ze všech ostrovů. Jednalo se o infekční onemocnění způsobená aerobní baktérií (žijící za přítomnosti vzduchu), vyvolávající Mycobacterium leprae, působící deformaci těla nebo kůže. Bakterii objevil Gerhard Armauer Hansen a choroba je proto nazývána Hansenovou nemocí.

V lednu 1884 se Mariana setkala poprvé s apoštolem malomocných, P. Damiánem de Veuster (s pam. 15. 4.). O dva roky později propukla nákaza i u něho a Mariana o něj pečovala. S nástupem nové vlády na Havajských ostrovech, roku 1887, začali být cizinci nevítaní a nemocnici v Oahu měli úředníci zavřít. Vyvstala otázka: Kdo se bude starat o postižené malomocenstvím? Tyto vyhoštěné čekal život pouze v Kalaupapa na ostrově Molokai.

Matka Mariana přicestovala mezi ně v r. 1888, pár měsíců před smrtí o. Damiána, se sestrou Leopoldinou Burns a vincentkou McCormick. Čekala na ně mimořádná pracovní zátěž.

Matka Mariana si však udržela optimismus, klid a víru v Boha. Sestry učila, že je jejich povinností dělat život příjemný, trpící uklidňovat a vést je na cestu pokoje.

Svůj život skončila na Havajských ostrovech v 80 letech přirozenou smrtí a byla pochována na pozemku biskupství. Blahořečená byla 14. 5. 2005 papežem Benediktem XVI. a od něj 21. 10. 2012 byla kanonizována.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Teresia Benedicta a Cruce /Editha/ Stein (1942); Romanus, m. Romæ (asi 258); Ioannes de Firmo (1322); Candida Maria a lesu /Ioanna Iosepha/; Cipitria (1912); Ruben a Iesu López Aguilar et VI socii (1936); Faustinus Oteiza et Florentinus Felipe (1936); Marianne / Barbara/ Cope (1918); Nath (s. VI); Fedliminus (ca. s. VI); martyres Constantinopoli sub Leone Isaurico (ca. 729); Ioannes de Salerno (ca 1242); Falcus (s. XIV); Richardus Bere (1537); Claudius Richard (1794); Florentinus Asensio Barroso (1936); Gulielmus Plaza Hernández (1936); Germanus (Iosephus Maria); Garrigues Hernández (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.