Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

Rosalia du Verdier de la Sorinicre

27. ledna, připomínka
Úmrtí:1794Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Angela Merici (1540); Iulianus, m. Soræ (ca. s. II); Iulianus, m. prope Cenomanum (s. III); Devota (ca. 300); Marius, abbas (ca. 550); Theodoricus, ep. Aurelianen (1022); Gilduinus (1077); Ioannes, ep. Morinen. (1130); Manfredus Settala (1217); Rosalia du Verdier de la Sorinicre (1794); Ioannes Maria Muzei seu Senex (1887); Vitaliánus (672); Henricus de Ossó y Cervelló (1896); Georgius Matulaitis (1927)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský