Světci k nám hovoří...


blah. Rozálie du Verdier de la Sorviere

Rosalia du Verdier de la Sorinicre

27. ledna, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:1794

ŽIVOTOPIS

Narodila se 12. 8. 1745 v Saint-Pierre de Chemillé v departementu Maine-et-Loire ve Francii. Stala se benediktinskou řeholnicí Celestou v klášteře Notre-Dame z Kalvárie v Angers. Za Velké francouzské revoluce byla z nenávisti ke křesťanské víře popravena.

Blahořečena byla 19. 2. 1984 papežem Janem Pavlem II. spolu s dalšími 98 mučedníky z diecéze Angers.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Angela Merici (1540); Iulianus, m. Soræ (asi s. II.); Iulianus, m. prope Cenomanum (asi s. III. – IV.); Devota (asi 300); Marius, abbas (asi 550); Vitaliánus (672); Theodoricus, ep. Aurelianen (1022); Gilduinus (1077); Ioannes, ep. Morinen. (1130); Manfredus Settala (1217); Rosalia du Verdier de la Sorinicre (1794); Paulus Iosephus Nardini (1862); Ioannes Maria Muzei seu Senex (1887); Henricus de Ossó y Cervelló (1896); Maria a Iesu Carolina Santocanale (1923); Georgius Matulaitis (1927); Ioannes Schiavo (1967)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.