Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Modest García Martí

Modestus García Martí

13. srpna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 18. 1. 1880 v Albocacer u Castellon de vás Plana v tortosaaské diecézi a druhého dne ve farnosti Nuestra mu byla udělena svátost křtu. Byl třetím ze sedmi synů Františka García a Joaquiny Martí. V mládí se seznámil s kapucíny z Valencie, studoval u nich v Massamagrell a v 16 letech oblékl jejich hábit. Dočasné sliby složil 3. 1. 1897 a věčné 6. 1. 1900. Po dokončení studia filozofie a teologie přijal kněžské svěcení 19. 12. 1903. Pak působil jako misionář v Kolumbii a po návratu do Valencie byl spirituálem bohoslovců v Orihuela (Alicante).

Po vypuknutí revoluce v červenci r. 1936 museli všichni řeholníci z Orihuela klášter opustit. Modest se pak krátce skrýval v domě své sestry Terezy, ale pro její bezpečnost brzy odešel a v blízkosti jednoho statku byl zatčen. Pro věrnost Kristu, o čtyři dny později, v odpoledních hodinách asi 600 metrů za Albocacer, byl milicionáři, kterým předem odpustil, krutě zabit. Pohřben byl do společného hrobu.

Blahořečený byl Janem Pavlem II. dne 11. 3. 2001 v Římě, jako jeden z 12 kapucínů mezi 233 společně blahořečenými španělskými mučedníky z období (1936 - 1939) občanské války.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Pontianus et Hippolytus (asi r. 236); Cassianus, m. in Flaminia (ca. 300); Radegundis (587); Maximus Confessor (662); Ioannes Berchmans (1621); Gertrudis, abbatissa Altenbergen (1297); Benildus /Petrus/ Romançon (1862); Secundinus Maria Ortega García et XIX socii (1936); Modestus García Martí (1936); Iacobus Gapp (1943); Marcus de Aviano /Carolus Dominicus/ Cristofori (1699); Antiochus, ep. Lugdunen. (ca.500); Vigbertus (ca. 739); Patricius O'Healy et Connus O'Rourke (1579); Gulielmus Freeman (1595); Petrus Gabilhaud (1794); Ioannes Agramunt (1936); Iosephus Bonet Nadal (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.