Světci k nám hovoří...


sv. Eliáš mladší

Elias, iunior

17. srpna, připomínka
Postavení:mnich
Úmrtí:903

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi roku 829 v městě Enna na Sicílii a dostal jméno Jan. Podle dosažitelných údajů byl v dětském věku zajat od Saracénů a odvezen do Afriky jako otrok. Koupil ho křesťanský koželuh a Jan u něj vyrůstal ve ctnostech. Dbalý mravní čistoty nejen vzdoroval milostným touhám ženy koželuha, ale také ji důrazně napomínal. Jako kdysi Josef egyptský nařčený Potífarovou ženou i on zde byl od manželky svého pána křivě obžalován ze svádění k nevěře. Když později vyšla pravda najevo, byl s omluvou propuštěn.

Vydal se na pouť do Jeruzaléma, kde byl přijat patriarchou Eliášem a stal se mnichem podle řehole východních otců. Zároveň přijal nové jméno Eliáš. Asi tři roky byl v klášteře na Sinaji. V další době byl sužován Saracény, ale jak uvádí martyrologium, nedal se zlomit na duchu a nakonec odešel do Kalábrie a pak na Sicílii, kde vedl přísný život v modlitbě. Byl také v Římě a na pozvání císaře Lva VI. se údajně vydal do Byzance. Avšak v Soluni prý onemocněl a 17. 8. 903 zemřel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Myron (s. III); Mamans seu Mames (273/274); Eusebius Pp (310); Elias, iunior (903); Nicolaus Politi (1107); Clara a Cruce (1308); Ioanna Delanoue (1736); Henricus Canadell (1936); Ieron (856); Natalis Hilarius Le Conte (1794); Albertus, presbyter (1202)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.