Světci k nám hovoří...


blah. Mikuláš Politi

Nicolaus Politi

17. srpna, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:1107

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze Sicílie, narodil se v Adrano ležícím poblíž Etny. Když dospěl, rodiče mu vybrali nevěstu, avšak on před plánovaným sňatkem uprchl a skrýval se v jeskyni zarostlé trním. Pak odešel na horu Calánna v blízkosti města Alcara v messinské diecézi a po 30 let tam žil jako poustevník. Mrtvý byl objeven rolníkem, který hledal zatoulané voly. Zesnul za noční modlitby a ztuhl prý v kleče, opřený o hůl.

S jeho postavou je spojeno větší množství zázraků.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Myron (s. III); Mamans seu Mames (273/274); Eusebius Pp (310); Elias, iunior (903); Nicolaus Politi (1107); Clara a Cruce (1308); Ioanna Delanoue (1736); Henricus Canadell (1936); Ieron (856); Natalis Hilarius Le Conte (1794); Albertus, presbyter (1202)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.